Lauri Honkavirta Kuva: Heidi Jakkula

Lauri Honkavirta

Lauri Honkavirta on esiintyvänä muusikkona pohdiskelija, joka hakee innoitusta sukeltamalla taiteensa juurille ja kysymällä sen mieltä. Hän ajattelee, että musiikin tärkein merkitys on kyvyssä vaikuttaa, tehdä hyvää sielulle. Tämän tavoittaa parhaiten hän, joka antaa musiikin temmata mukaansa ja asettaa leikittelevän mielikuvituksensa sen vaikutuksille alttiiksi. Elävä konserttitilaisuus tarjoaakin Honkavirran mielestä parhaat mahdollisuudet synnyttää inspiroiva vuoropuhelu musiikin ja mielikuvituksen kiasmaan. Samalla se on ainutlaatuinen avain kommunikaatioon myös esiintyjän ja yleisön välille. Konserttejaan suunnitellessaan Honkavirta pyrkiikin korostamaan kommunikaation elementtejä, niin esiintyjän kuin kuulijan kokemuksessa. Tavoitteena on haastaa molemmat ylittämään se, mikä on jo tuttua ja selvää, eli laajentaa kokemuksen piiriä ja rikastuttaa mielikuvitusta.

 

Honkavirta on toistaiseksi edistänyt pyrkimyksiään parhaiten cembalonsoiton A-tutkinnossaan sekä ensikonsertissaan, jotka hän toteutti yhdessä näyttelijä Miika Laakson kanssa. Näiden ajatuksena oli ruokkia kuulijoiden tulkitsevaa mielikuvitusta teatterin keinoin haastaen heidät tavoittelemaan poikkeuksellisen eläviä vaikutelmia ja syviä ulottuvuuksia musiikin olemuksesta. Honkavirta mieltääkin yleisöille suuren roolin nimenomaan musiikin toisena tulkitsijana ja korostaa kuulijoiden kokemusta osallisuudesta. Olennaista on yhtä lailla etäisyyden häivyttäminen esiintyjän ja kuulijoiden väliltä: läsnäolon ja yhdessäolon lumo on hykerryttävää sekä koukuttavaa. Näin yleisö on aidosti osallinen konsertin tapahtumiin, mutta myös esiintyjä voi kokea musiikkia yleisön asemasta eläytyen ja liikuttuen.

 

Lauri Honkavirta viettää kymmenen vuoden opintoputkensa (Viron musiikkiakatemia, Sibelius-Akatemia) jälkeen miellyttävää perhe-elämää Lohjalla. Hän työskentelee pääasiassa pianon- ja cembalonsoiton opettajana sekä laulajien ohjelmistovalmentajana, mutta jatkaa myös konsertointia aktiivisesti niin solistina kuin erityisesti laulajien partnerina.